Kucharski Dominik, Zatrudnianie obywateli Ukrainy w strukturach administracji samorządowej i rządowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w strukturach administracji samorządowej i rządowej

Z dniem 15.04.2022 r. z mocą od 24.02.2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy na stanowiskach pomocniczych i obsługi w administracji bez konieczności potwierdzenia znajomości języka polskiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX