Zatrudnianie nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych - OpenLEX

Marciniak Lidia, Zatrudnianie nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnianie nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych

Początek nowego roku szkolnego wiąże się dla dyrektora z zatrudnianiem nauczycieli według przyjętego wcześniej arkusza organizacyjnego lub też podejmowaniem nowych angaży z przyjętymi po raz pierwszy nauczycielami. Ostateczne podejmowanie decyzji kadrowych z nowym rokiem szkolnym może rodzić wiele wątpliwości. W komentarzu omówione zostały podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem oraz wymaganej przy zatrudnieniu dokumentacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX