Zatrudnianie nauczycieli i osób niebędących obywatelami polskimi w związku z kształceniem uczniów przybywających z Ukrainy - OpenLEX

Dwojewski Dariusz, Zatrudnianie nauczycieli i osób niebędących obywatelami polskimi w związku z kształceniem uczniów przybywających z Ukrainy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnianie nauczycieli i osób niebędących obywatelami polskimi w związku z kształceniem uczniów przybywających z Ukrainy

W komentarzu omówione zostały ogólne warunki zatrudniania obywateli Ukrainy, w tym zasady zatrudniania w szkołach nauczycieli nie będących obywatelami polskimi, zasady ich wynagradzania, warunki zatrudniania w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej osoby niebędącej nauczycielem oraz na stanowisku pomocy nauczyciela w oddziale przygotowawczym. Opracowanie uwzględnia również zmiany wprowadzone mocą specustawy w związku z możliwością zatrudniania obywateli Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t. na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX