Skibińska Małgorzata, Zatrudnianie młodocianych - z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 września

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 7 lipca 2014 r.
Autor:

Zatrudnianie młodocianych - z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 września

Pracodawca jest zobowiązany do stworzenia warunków pracy uwzględniających fakt zatrudniania młodocianych jak choćby w zakresie czasu pracy i odpoczynku pracowników młodocianych, ochrony zdrowia młodocianego oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów. W zamian zatrudniający pracowników młodocianych może osiągnąć korzyści m.in. związane z możliwością uzyskania dofinansowania do ich wynagrodzeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX