Zatrudnianie młodocianych - OpenLEX

Hintz Anna, Lesińska Joanna, Zatrudnianie młodocianych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autorzy:

Zatrudnianie młodocianych

Ogólne omówienie kwestii związanych z zatrudnianiem młodocianych między 16 a 18 rokiem życia, którzy nie posiadając kwalifikacji zawodowych mogą być zatrudniani tylko w celu praktycznej nauki zawodu. Oddzielnie przestawiono warunki i tryb nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W komentarzu zasygnalizowano zagadnienie wynagradzania młodocianych i podano jego ogólne zasady. Wskazano też dopuszczalny wymiar czasowy praktycznej nauki zawodu. Do tekstu dołączono wybór orzecznictwa, wykaz prac wzbronionych młodocianym oraz wysokości składek na ubezpieczenia społecznie i stawek wynagrodzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX