Biadun Dobrawa, Zatrudnianie lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy w świetle specustawy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Zatrudnianie lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy w świetle specustawy

Komentarz przybliża ułatwienia, jakie ustanawia specustawa w zakresie zatrudniania w placówkach medycznych. Z dniem 27.03.2022 r. weszły bowiem w życie przepisy ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dalej u.p.o.U., które wprowadziły również ułatwienia w zakresie zatrudniania lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych mających udzielać opieki medycznej obywatelom Ukrainy. W komentarzu wskazano m.in., jakie dokumenty musi przedstawić oraz jakie warunki spełnić osoba, która chce skorzystać ze szybkiej ścieżki zatrudnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX