Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 24 maja 2015 r.
Autor:

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników instytutów badawczych

Od października 2010 r. obowiązują przepisy reformujące system nauki w Polsce. Jednym z efektów tej reformy była likwidacja dotychczasowych jednostek badawczo-rozwojowych. Miejsce JBR-ów zajęły instytuty badawcze, nowe jednostki naukowe, mające za zadanie prowadzenie badań naukowych i popularyzację ich wyników. Pracownicy instytutów są zatrudniani według nowych zasad, aczkolwiek pozostawiona zostanie możliwość mianowania pracowników na stanowiska profesorskie. Instytuty zyskały też znacznie większą swobodę w zakresie kształtowania zasad wynagradzania swoich pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?