Nowość Ziółkowski Paweł, Zatrudnianie członka rodziny a podatek dochodowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnianie członka rodziny a podatek dochodowy

W ramach stosunku pracy zatrudnić można niemal każdego. Pracownikiem może być zarówno osoba obca, jak i krewny czy powinowaty. Mimo że od strony prawa pracy nie ma – praktycznie rzecz biorąc – różnicy pomiędzy pracownikiem z i spoza rodziny pracodawcy (pracownik z rodziny może jednak zazwyczaj liczyć na „bardziej godziwe” wynagrodzenie), to chętnych do zatrudniania krewniaka (powinowatego) należy przestrzec przed przepisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX