Baranowska Izabela, Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 stycznia 2022 r.
Autor:

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

17 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa od 1 stycznia 2018 r. wprowadza zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Dotyczą one w szczególności pracy sezonowej i krótkoterminowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX