Podgórska-Rakiel Ewa, Szypniewski Michał, Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Zasadniczo do zatrudnienia cudzoziemca konieczne jest uzyskanie przez pracodawcę zezwolenia na pracę danej osoby w Polsce. Jednak w przypadku obywateli pięciu państw możliwe jest wykonywanie pracy bez zezwolenia, a jedynie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W komentarzu wyjaśniono co powinien zawierać wniosek podlegający wpisowi przez powiatowy urząd pracy do rejestru oświadczeń oraz jakich innych formalności należy dokonać, zarówno w przypadku pozytywnego, jak i negatywnego rozpatrzenia wniosku. Komentarz uwzględnia zmiany, które weszły w życie 29 stycznia 2022 r., jak również 26 października 2022 r. Najbardziej rewolucyjne zmiany dotyczą wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (określanego jako procedura uproszczona albo "procedura oświadczeniowa”). Kluczowy mechanizm to wydłużenie okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia do 24 miesięcy. Spośród obywateli, którzy mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wyłączeni zostali obywatele Federacji Rosyjskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX