Ziółkowski Paweł, Zatrudnianie cudzoziemców a podatek dochodowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnianie cudzoziemców a podatek dochodowy

W zależności od tego, czy mamy do czynienia z podatnikiem krajowym czy zagranicznym inaczej kształtują się obowiązki podatkowe i zasady opłacania podatku dochodowego. W komentarzu omówiono podleganie przez cudzoziemców obowiązkowi podatkowemu od dochodów uzyskiwanych w Polsce, przedstawiono metody unikania podwójnego opodatkowania, a także pojęcie miejsca zamieszkania w rozumieniu prawa podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX