Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zatarcie skazania

Przy przestępstwie skarbowym zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności następuje po upływie 10 lat od jej wykonania lub darowania, a przy grzywnie i ograniczeniu wolności po upływie lat 5, z tym że na wniosek skazanego zatarcie może nastąpić odpowiednio po już upływie 5 lub 3 lat od wykonania lub darowania tych kar. Natomiast zatarcie skazania za wykroczenie skarbowe następuje z upływem 2 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?