Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zaświadczenia w Ordynacji podatkowej

Komentarz poświęcony jest instytucji zaświadczeń na gruncie ordynacji podatkowej. Autor omawia przesłanki wydania zaświadczenia, sposób działania organu podatkowego po otrzymaniu żądania osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz treść zaświadczenia, a także charakteryzuje poszczególne rodzaje zaświadczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?