Zaświadczenia o niekaralności pracowników niepedagogicznych, osób zatrudnionym na umowę cywilnoprawną, wolontariuszy,... - OpenLEX

Lesińska Joanna, Zaświadczenia o niekaralności pracowników niepedagogicznych, osób zatrudnionym na umowę cywilnoprawną, wolontariuszy, wychowawców i kierowników obozów i kolonii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 5 kwietnia 2000 r.
Autor:

Zaświadczenia o niekaralności pracowników niepedagogicznych, osób zatrudnionym na umowę cywilnoprawną, wolontariuszy, wychowawców i kierowników obozów i kolonii

Opracowanie przedstawia zagadnienie dotyczące obowiązku legitymowania się niekaralnością w szkołach i przedszkolach przez inne osoby niż nauczyciele. Komentarz można w szczególności polecać pracownikom niepedagogicznym, osobom zatrudnionym na umowę cywilnoprawną, wolontariuszom, wychowawcom i kierownikom obozów i kolonii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX