Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zastrzeżenia do protokołu kontroli inspektora pracy

Kontrola przeprowadzana przez inspektorów pracy ma mocno sformalizowany charakter. Dotyczy to każdej fazy postępowania kontrolnego. Ustalony przez inspektora pracy stan faktyczny może zostać udokumentowany w formie notatki służbowej lub protokołu kontroli. W praktyce może mieć miejsce sytuacja, gdy przedstawiciel podmiotu kontrolowanego nie akceptuje w pełni ustaleń udokumentowanych w protokole – w takim wypadku ma prawo wnieść do niego zastrzeżenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?