Zastosowanie product placement w ochronie zdrowia - OpenLEX

Nazarko-Ludwiczak Ewelina, Zastosowanie product placement w ochronie zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zastosowanie product placement w ochronie zdrowia

Komentarz omawia zastosowanie product placement w ochronie zdrowia. W opracowaniu scharakteryzowano pojęcie product placement jako narzędzie komunikacji marketingowej. Przedstawiono jego klasyczne formy oraz sposób ich wykorzystania w promocji zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX