Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości - OpenLEX

Ratajszczak Artur, Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego – dalej r.w.n.s.o.sz. określenie wartości nieruchomości polega na określeniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości. Określenie wartości nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX