Zastosowanie podejścia mieszanego w wycenie nieruchomości - OpenLEX

Ratajszczak Artur, Zastosowanie podejścia mieszanego w wycenie nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zastosowanie podejścia mieszanego w wycenie nieruchomości

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, konkretny rodzaj wartości nieruchomości może być ustalany w różny sposób – z zastosowaniem różnych podejść. Podejścia te różnią się od siebie tym, jakie czynniki wpływające na wartość nieruchomości bierze się pod uwagę dokonując wyceny. Niniejszy komentarz omawia zastosowanie podejścia mieszanego w wycenie nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX