Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości - OpenLEX

Ratajszczak Artur, Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Określanie wartości rynkowej nieruchomości jest podstawowym celem wyceny. Zleceniodawca wyceny zainteresowany jest przede wszystkim jej wynikiem, czyli określoną wartością nieruchomości. Natomiast dla określenia wartości nieruchomości niezwykle ważne są przyjęte założenia, określenie czego wycena dotyczy, jakie okoliczności zostały wzięte pod uwagę i jak zostały ocenione przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z przepisami wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejścia: porównawczego, dochodowego, kosztowego lub podejścia mieszanego. W niniejszym opracowaniu Autor przedstawia podejście dochodowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX