Dobska Monika, Zastosowanie narzędzi jakościowych w zarządzaniu szpitalem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zastosowanie narzędzi jakościowych w zarządzaniu szpitalem

Artykuł przedstawia zastosowanie narzędzi jakościowych przez personel medyczny w podmiotach leczniczych. W komentarzu przedstawiono: diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy, schemat blokowy, analizę Pareto-Lorenza, metodę QFD zwaną domem jakości oraz system POKA-YOKE wraz z rozpisanymi procesami dotyczącymi odleżyny. Poszczególne techniki wykorzystywane w zarządzaniu przez jakość omówiono na przykładach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX