Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor:

Zastaw skarbowy - zmiany od 1.07.2017 r.

Przepisy art. 41-46i ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., regulują zasady zabezpieczania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego. Z dniem 1.07.2017 r. ustawodawca dokonał gruntownego przeredagowania unormowań dotyczących zastawu skarbowego, przede wszystkim z uwzględnieniem chronologii zdarzeń związanych z wpisywaniem i wykreślaniem zastawu skarbowego oraz potrzeby doregulowania dostępu osób i organów do danych zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?