Bieżuński Paweł, Zaskarżenie skargą pauliańską umowy darowizny dokonanej przez małżonków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zaskarżenie skargą pauliańską umowy darowizny dokonanej przez małżonków

Skarga pauliańska ma na celu ochronę wierzycieli przed działaniami dłużników zmierzających do udaremnienia możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Instytucja ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, potocznie zwana skargą pauliańską, wywodzi się z prawa rzymskiego. W polskim ustawodawstwie po raz pierwszy została uregulowana w kodeksie zobowiązań, a następnie w kodeksie cywilnym. Rola skargi pauliańskiej wzrosła w ostatnich latach, a to z uwagi na intensywny rozwój gospodarki i wzrost świadomości prawnej przedsiębiorców. Przedmiotem niniejszego komentarza będzie kwestia możliwości zaskarżenia umowy darowizny dokonanej przez jednego z małżonków w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX