Zasiłek pielęgnacyjny - praktyczne problemy z realizacją świadczenia - OpenLEX

Kawecka Anna, Zasiłek pielęgnacyjny - praktyczne problemy z realizacją świadczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zasiłek pielęgnacyjny - praktyczne problemy z realizacją świadczenia

1.Wprowadzenie

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dalej u.ś.r., świadczeniami rodzinnymi są świadczenia opiekuńcze, wśród których wymienia się: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne. Warunki ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego określa art. 16 u.ś.r. Proces przyznawania świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego, składa się z następujących czynności:

wniosku zainteresowanego podmiotu,

urzędowego potwierdzenia istnienia stanu faktycznego uzasadniającego uprawnienie do zasiłku i przyznania zasiłku.

Zasiłek będący przedmiotem niniejszej publikacji jest związany z istnieniem określonego stopnia niepełnosprawności i jest dedykowany na zniwelowanie skutków tego upośledzenia. Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Termin „niezdolność do samodzielnej egzystencji”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX