Siwińska Magdalena, Zasiłek opiekuńczy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasiłek opiekuńczy

Wykonywanie funkcji rodzicielskiej i praca zawodowa wymaga od osoby wykonującej pracę pogodzenia wielu obowiązków. W określonych sytuacjach może zdarzyć się jednak, że taka osoba nie będzie mogła świadczyć pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny albo dzieckiem zdrowym ale pozbawionym czasowo opieki osoby lub instytucji, np. żłobek, przedszkole, uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie przeznaczonym na pracę zawodową pracownika-rodzica. Za czas nieobecności spowodowanej wymienionymi przyczynami ubezpieczony ma prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jakim jest zasiłek opiekuńczy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX