Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia na przykładach

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia chorobowego, które ma na celu zapewnienie osobie uprawnionej środków utrzymania w okresie, w którym nie może ona pracować z uwagi na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Zasadniczo prawo do zasiłku macierzyńskiego – podobnie, jak prawo do innych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego - przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Do takich osób należą m.in. pracownicy, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyjątkowo i na warunkach w nich określonych przyznają jednak prawo do tego zasiłku również osobom, które nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?