Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy - OpenLEX

Kozłowska Małgorzata, Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 października 2005 r.
Autor:

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy

W zależności od tego, z jakiego tytułu powstała niezdolność do pracy, zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy albo z ubezpieczenia chorobowego (pod warunkiem, że został zgłoszony do tego ubezpieczenia), albo z ubezpieczenia wypadkowego. W razie zbiegu prawa do tych świadczeń, wypłacany jest zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX