Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zasady zatrudniania w placówce medycznej lekarzy spoza UE

W komentarzu omówiono warunki, jakie musi spełniać lekarz, aby mieć możliwość pracy w Polsce, oraz na jakich zasadach szpital może go zatrudnić w oparciu o ustawę z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – dalej u.z.l.l.d., która w 2020 r. podlegała szeregu zmianom .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?