Skibińska Małgorzata, Zasady zaliczania do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady zaliczania do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym

Przepisy prawa pracy zawierają rozwiązania dotyczące zaliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego. Przepisy te umożliwiają uzyskanie pracownikom szeregu dodatkowych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, takich jak prawo do nagrody jubileuszowej, prawo do dodatku stażowego czy też uwzględnienie okresu pracy w gospodarstwie rolnym w stażu emerytalnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX