Kwiatkowska Monika, Zasady wystawiania recepty kontynuowanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zasady wystawiania recepty kontynuowanej

Komentarz stanowi analizę nowego rozwiązania, jakim jest możliwość wystawiania przez aptekarzy tzw. recepty kontynuowanej. Wspomniana zmiana generuje uprawnienia, a jednocześnie obowiązki po stronie farmaceutów. W ramach komentarza przybliżamy najważniejsze informacje dotyczące tego rodzaju recepty, w tym m.in., czym jest recepta kontynuowana, jakie są zasady jej prawidłowego wystawiania i jakie dane zawiera oraz czym różni się od recepty farmaceutycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX