Zasady wystawiania oraz potwierdzenia zleceń na wyroby medyczne - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Zasady wystawiania oraz potwierdzenia zleceń na wyroby medyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zasady wystawiania oraz potwierdzenia zleceń na wyroby medyczne

Świadczeniobiorcy w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej. W 2019 r. uległa zmianie część przepisów dotyczących wystawiania zleceń na wyroby medyczne, w szczególności prawo do zlecania konkretnych wyrobów medycznych dostali fizjoterapeuci, natomiast w 2021 r. wydano nowe rozporządzenie dotyczące wzoru zlecenia. W komentarzu przedstawiono kompleksowo zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne dla świadczeniobiorców, z uwzględnieniem zmian w latach 2019–2022.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX