Piszko Agata, Zasady wynagradzania pracowników samorządowych - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych - zagadnienia ogólne

Niniejszy komentarz poświęcony jest ogólnym rozważaniom na temat wynagradzania pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. W artykule znajdują się informacje dotyczące źródeł prawa związanych z przedmiotowym zagadnieniem oraz ich charakterystyka, wzbogacona orzecznictwem i stanowiskami doktryny w tym zakresie. Komentarz pomoże odpowiedzieć na pytanie: kto podlega zapisom ustawy o pracownikach samorządowych i zasadom wynagradzania, ustalonym dla tej kategorii pracowników, przysługujące pracownikom obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagradzania oraz podmioty odpowiedzialne za ich ustalenie. Komentarz skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów jednostek oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX