Twarowski Adam, Zasady współpracy w placówce opieki medycznej w celu zapewnienia jakości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zasady współpracy w placówce opieki medycznej w celu zapewnienia jakości

1.Jakość w ochronie zdrowia

Rosnąca konkurencja pomiędzy placówkami opieki medycznej oraz wzrost oczekiwań pacjentów w zakresie dostępu do najnowocześniejszych terapii powodują, że osoby zarządzające placówkami opieki medycznej muszą szukać nowych, bardziej efektywnych metod leczenia, ale też odpowiednich narzędzi zarządzania placówkami opieki medycznej, zarówno w celu podniesienia jakości świadczonych usług, jak i poprawy funkcjonowania tych placówek. Coraz większe znaczenie dla funkcjonowania placówek opieki medycznej ma także postęp technologiczny, który wymusza wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych oraz zakupy najnowszej aparatury medycznej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym, światowym poziomie. Jednak przekonanie, że poprawa jakości świadczonych usług może wynikać tylko z posiadania nowoczesnej aparatury medycznej, ustępuje podejściu, że coraz większe znaczenie ma zarządzanie placówkami opieki medycznej poprzez jakość – stąd coraz więcej placówek opieki medycznej decyduje się na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX