Zasady współdziałania organów prowadzących szkoły publiczne (jednostek samorządu terytorialnego) i dyrektorów szkół ze... - OpenLEX

Fota Magdalena, Zasady współdziałania organów prowadzących szkoły publiczne (jednostek samorządu terytorialnego) i dyrektorów szkół ze związkami zawodowymi w zakresie oświaty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor:

Zasady współdziałania organów prowadzących szkoły publiczne (jednostek samorządu terytorialnego) i dyrektorów szkół ze związkami zawodowymi w zakresie oświaty

Autor komentarza omawia status organizacji związkowych, którym przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, określone w ustawie o związkach zawodowych, a także zasady współdziałania ze związkami zawodowymi w zakresie zbiorowych i indywidulanych interesów pracowniczych dotyczących szkół i placówek oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX