Zasady ustalania diet radnym - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Zasady ustalania diet radnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady ustalania diet radnym

Jednym z podstawowych obowiązków radnego jest reprezentowanie wyborców oraz podejmowanie inicjatyw dla dobra danej wspólnoty lokalnej i mieszkańców do niej należących. Za pracę oraz za zaangażowanie w sprawy gminy, powiatu, czy też województwa radni otrzymują diety. Dieta pełni przede wszystkim funkcję rekompensaty za wynagrodzenie utracone w związku z nieobecnościami radnego w swojej pracy. Dla wypłaty diety nie ma znaczenia, czy radny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy też prowadzi działalność gospodarczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX