Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zasady umieszczania obiektów budowlanych, w tym urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wewnętrznej

Realizacja inwestycji może wymagać wykonania robót budowlanych w pasie drogi wewnętrznej. Komentarz wyczerpująco omawia różnice w procedurach umieszczania obiektów budowlanych w pasie drogi wewnętrznej oraz drogi publicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i uprawnienia podmiotów władających tymi terenami (z podziałem na podmioty prywatne oraz publiczne).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?