Suchanowska Joanna, Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego radcom prawnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego radcom prawnym

Urlop wypoczynkowy radcy prawnego powinien być mu udzielany zarówno na dni pracy w siedzibie pracodawcy jak i te, w czasie których radca załatwia sprawy poza zakładem pracy. Przepisy ustawy o radcach prawnych nie określają w jaki sposób i w jakim wymiarze należy udzielić radcy prawnemu urlopu wypoczynkowego. W sprawach nieuregulowanych w ustawach szczególnych stosuje się zatem odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX