Culepa Michał, Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom

Niniejszy komentarz przedstawia zasady udzielania urlopów nauczycielom. Przepisy ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN – zawierają odrębne regulacje uzależniające sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez zatrudnionych w szkołach i placówkach, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne. Nauczyciele ci mają obowiązek wykorzystania urlopu wyłącznie w okresie feryjnym. Zatrudnieni w placówkach, w których nie są przewidziane ferie, korzystają z urlopów na zasadach ogólnych, przy czym wymiar ich urlopu jest wyższy od ogólnego – wynosi 35 dni roboczych rocznie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX