Rączka Krzysztof, Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego

W komentarzu przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych pracownikom. Wskazano sytuacje, w których pracownik może otrzymać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop bądź wykorzystać go w całości lub w części w terminie innym niż przewidziany w planie urlopów. Zasygnalizowano również możliwość przerwania urlopu ze względu na potrzeby pracodawcy. Do tekstu dołączono wybór orzecznictwa, wytyczne Ministerstwa Finansów, odpowiedzi na pytania oraz wzory dokumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX