Misiejko Adrian, Zasady udzielania dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w latach 2019-2023

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zasady udzielania dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w latach 2019-2023

Od 18.07.2019 r. weszła w życie ustawa z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dalej u.f.r.p. Celem komentarza, skierowanego przede wszystkim do organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jest omówienie jej podstawowych założeń i wyjaśnienie niektórych wątpliwości. Procedura uzyskania dopłat z Funduszu została omówiona w odrębnym opracowaniu. Należy podkreślić, że do 31.12.2023 r. ustawodawca przewidział znaczne odstępstwa od przewidzianych w ustawie rozwiązań ogólnych . Komentarz odnosi się do stanu prawnego obowiązującego w tym okresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX