Zasady udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - OpenLEX

Sługocka Martyna, Zasady udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zasady udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podczas planowania, wykonywania, a także po zakończeniu robót budowlanych zachodzi potrzeba korzystania z danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Informacje z nim zawarte umożliwiają między innymi uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Na mapie pobranej z zasobu tworzy się plan zagospodarowania działki lub terenu, który jest niezbędny dla uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawodawca stworzył regulacje określające zasady udostępniania danych z zasobu oraz sposób naliczania opłat za te dane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?