Ćwiek Witold, Zasady udostępniania lasów - zakaz wstępu do lasu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady udostępniania lasów - zakaz wstępu do lasu

Prezentowany komentarz dotyczy zagadnień związanych z gospodarką leśną. Autor omawia w nim stałe i okresowe zakazy związane z korzystaniem z lasów, odszkodowania za szkody wynikające z tych ograniczeń oraz sankcje związane ze złamaniem tych zakazów. Postawą rozważań autora są przepisy ustawy o lasach oraz kodeks wykroczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX