Ćwiek Piotr, Ćwiek Witold, Zasady udostępniania lasów - sankcje za wykroczenia i przestępstwa dokonywane w lesie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Zasady udostępniania lasów - sankcje za wykroczenia i przestępstwa dokonywane w lesie

Prezentowany komentarz dotyczy zagadnień gospodarki leśnej. Autor omawia w nim konsekwencje za naruszenie zakazów związanych z korzystaniem z lasów, w szczególności z ich zanieczyszczaniem i zaśmiecaniem, rozkopywaniem gruntu w lesie, niszczeniem grzybów oraz grzybni, a także niszczeniem albo uszkadzaniem drzew, krzewów lub innych roślin. Podstawą rozważań autora są przepisy ustawy o lasach oraz Kodeks wykroczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX