Zasady udostępniania lasów - sankcje za wykroczenia i przestępstwa dokonywane w lesie - OpenLEX

Ćwiek Witold, Zasady udostępniania lasów - sankcje za wykroczenia i przestępstwa dokonywane w lesie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady udostępniania lasów - sankcje za wykroczenia i przestępstwa dokonywane w lesie

Prezentowany komentarz dotyczy zagadnień związanych z gospodarką leśną. Autor omawia w nim konsekwencje związane ze złamaniem zakazów związanych z korzystaniem z lasów, w szczególności związane z zanieczyszczaniem i zaśmiecaniem lasów, rozkopywaniem gruntu w lesie, niszczeniem grzybów oraz grzybni oraz niszczeniem albo uszkadzaniem drzew, krzewów lub innych roślin Postawą rozważań autora są przepisy ustawy o lasach oraz kodeks wykroczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX