Zasady tworzenia planu kont w przedsiębiorstwie - OpenLEX

Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara, Zasady tworzenia planu kont w przedsiębiorstwie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady tworzenia planu kont w przedsiębiorstwie

Obowiązek stosowania planu kont w jednostce wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o rachunkowości, jak i ustaw podatkowych, które wymagają odpowiedniego grupowania poszczególnych wartości składników majątku oraz źródeł ich pochodzenia, a także kosztów i przychodów w taki sposób, by możliwe było ustalenie rzeczywistej sytuacji finansowej i majątkowej jednostki.

Jednak odpowiednie ułożenie planu kont może mieć szersze zastosowanie, stając się narzędziem planowania i kontroli, co w konsekwencji służy nie tylko prawidłowej sprawozdawczości zewnętrznej (bilansowej czy podatkowej) lecz również zarządzającym przedsiębiorstwem w podejmowaniu decyzji czy służąc rozliczeniom wewnątrz poszczególnych komórek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX