Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Zasady sprawozdawania i warunki rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID

Pojawienie się w Polsce ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, następnie ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii spowodowało wprowadzenie licznych zmian w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej, w tym w zakresie sprawozdawania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Regulacje dotyczące tej ostatniej kwestii mają różny charakter normatywny – ustawa, rozporządzenie, zarządzenia Prezesa NFZ – i dotyczą różnych aspektów rozliczania świadczeń zdrowotnych – zarówno tych związanych bezpośrednio ze zwalczaniem COVID-19, jak i innych, niezwiązanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?