Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S

Wszystkie jednostki budżetowe zobowiązane są do regularnego przedstawiania odpowiednim jednostkom wyższego szczebla danych dotyczących planowanych i zrealizowanych dochodów. Raportowane dane muszą pochodzić z ich ewidencji księgowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?