Król Arkadiusz, Mania Marcin Jan, Zasady spełniania świadczeń pieniężnych przez dłużników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Zasady spełniania świadczeń pieniężnych przez dłużników

Komentarz omawia zasady spełnienia świadczeń (przede wszystkim pieniężnych) przez dłużników. Wskazano na możliwość dłużnika spełnienia świadczenia w części oraz ewentualne zarzuty wierzyciela, formy w jakich dłużnik może potwierdzić wykonanie zobowiązania poprzez uzyskanie pokwitowania od wierzyciela oraz skutki wydania takiego pokwitowania, a także na przesłanki, zasady składnia świadczeń do depozytu sądowego oraz warunki pod jakimi mogą one zostać odebrana przez wierzycieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX