Wilk Jakub, Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach uregulowała zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie procedury wnoszenia, rozpatrywania i załatwiania petycji. W drugim wydaniu komentarza uwzględniono wynikającą z nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych sytuację prawną organów jednostek samorządu terytorialnego, do których petycje mogą być wnoszone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX