Sieńko Agnieszka, Zasady segregacji medycznej pacjentów na SOR

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Zasady segregacji medycznej pacjentów na SOR

1.Wstęp

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział szpitalny czy ambulatorium? Szybka diagnostyka czy gigantyczne kolejki? Jedyna deska ratunku w sytuacji braku dostępu do poradni specjalistycznych czy miejsce ratowania życia? Czy może SOR to po prostu nocna przychodnia? Statystyki od wielu lat pozwalają na ocenę, że szpitalne oddziały ratunkowe, podobnie zresztą jak cały system Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), są traktowane jak możliwości szybkiego (sic!) wykonania najbardziej pogłębionej diagnostyki (np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) i konsultacji lekarskiej. Około 80% pacjentów – są to dane oparte na powszechnie dostępnych materiałach medialnych – w ogóle nie powinno znaleźć się w granicach systemu.

Zgodnie z art. 1 ustawy z 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – dalej u.p.r.m. – celem, dla którego powołano do życia system PRM, jest niesienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 3 pkt 8u.p.r.m. stan...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX