Sekita Jarosław, Zasady rozliczania zaliczek na PIT z tytułu dochodów z pracy zagranicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zasady rozliczania zaliczek na PIT z tytułu dochodów z pracy zagranicznej

Największą pod względem liczebności grupą podatników podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne uzyskujące przychody ze stosunku pracy i pokrewnych, czyli pracownicy. Niniejszy komentarz praktyczny w wyczerpujący sposób omawia zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku zatrudnienia polskiego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą, zagranicznego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy w Polsce, polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce, polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy za granicą oraz zagranicznego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX