Łokaj Maciej, Zasady reklamy wyrobów medycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zasady reklamy wyrobów medycznych

Jednym z zagadnień, które doczekało się wreszcie uregulowania w polskich przepisach, jest reklama wyrobów medycznych. Postulaty wprowadzenia czytelnych regulacji w powyższym zakresie były podnoszone od dawna. Jednak dopiero teraz problematyka ta doczekała się należytych norm prawnych. Lektura przepisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych od razu nasuwa skojarzenie z uregulowaniami w zakresie reklamy produktów leczniczych. Niemniej występują też dość istotne różnice, co zostało opisane w treści niniejszego komentarza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX